Strukturen för tetanustoxin funnen

Giftet som orsakar stelkramp heter Tetanustoxin, Nu har en forskargrupp vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet funnit  den tredimensionella strukturen för hur giftet är uppbyggt, samt hur det binder till våra celler.

Nu kan vi se den exakta positionen av de 20 000 atomer som bygger upp tetanustoxin. Det gör att vi kan förstå hur giftet är uppbyggt.

Botulinumtoxiner och stelkrampsgiftet tetanustoxin tillhör de allra giftigaste ämnen man känner till. Gifterna är stora proteiner som produceras av speciella bakterier. Bakterien som tillverkar stelkampsgiftet finns i vanlig jord och kan börja växa i smutsiga sår, bakterien producerar giftet i såret. Tetanustoxinet kan färdas längs nervceller från såret till ryggmärg där det orsakar kramper som är livsfarliga.

Man har också upptäckt att giftet ändrar form vid olika pH-värden. I sura vätskor ser giftet ut på ett sätt medan i neutrala vätskor, ser det ut på ett annat sätt. Vi tror att det här är ett sätt för giftet att anpassa sig till olika miljöer under sin resa i nervcellerna och för att hitta rätt väg till ryggmärgen.

Upptäckten skulle kunna användas till att designa nya läkemedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *