Biverkningar

  • Rodnad
  • Svullnad
  • Ömhet
  • Feber
  • Nässelutslag (ovanligt)
  • Allergiska reaktioner (ovanligt)
  • Uppdykande och kvarstående knuta hos småbarn

Ju fler antal vaccindoser man tagit ju större är risken för lokalreaktioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *