Författararkiv: admin

Stelkramp hos hästar

Det är inte bara människor som kan drabbas av sjukdomen stelkramp utan även andra djur som t.ex. hästar.
Veterinärer menar att vaccin mot stelkramp till hästar är ett av de viktigaste vaccinerna som man ger hästen. Men även av vaccin mot botulism och virusabort är viktigt.

Stelkrampsbakterierna kan bland annat finnas i jorden. Genom att hästen får sår av olika slag kan bakterierna ta sig in i kroppen och växa till sig vilket kan vara dödligt om hästen inte är vaccinerad mot stelkramp.   han.

– Stelkrampsvaccinet är ett väldigt effektivt vaccin som de flesta ger sina hästar idag.

Italien inför vaccintvång

Italien införde hösten 2017 vaccinationstvång för alla barn.
De föräldrar som vägrar vaccinera sina barn hotas av böter. Landet följer därmed flera andra länder i spåren.

När italienska skolbarn börjar skolorna i början av september väntar en nyhet som kan stå vissa dyrt. Samtliga skolbarn som börjar skolan i september måste kunna visa att de har alla nödvändiga vaccinationer mot smittsamma sjukdomar. Det gäller tolv sjukdomar, däribland stelkramp, mässling, polio, röda hund och kikhosta.

Parlamentet i italien godkände förslaget om obligatoriska vaccinationer sommaren 2017. Detta efter att allt färre vaccinerar sina barn, vilket lett till utbrott av mässling i Italien. Landet hade nästan tre gånger så många mässlingfall under första halvåret av 2017 jämfört med under hela 2016.

Italiens sjukvårdsminister Beatrice Lorenzin säger att inga barn kommer att accepteras till förskolor utan godkänt vaccinationshäfte.

Vaccinationer är redan obligatoriska i vissa amerikanska delstater.
I vissa delstater i Australien tillåts inte heller ovaccinerade barn att börja på förskolan och föräldrar till ovaccinerade barn mister barnbidraget.

Brist på vaccin

Det råder brist på vaccin på flera av landets sjukhus och vårdcentraler.
Just nu kan det vara svårt att få tag på ett tiotal av de vanligare vaccinerna, däribland vaccin mot stelkramp.

Bristen på vacciner beror på en mix av omständigheter. Vissa läkemedelsbolag har drabbats av produktionsstörningar.
Dessutom finns det en starkt ökande efterfrågan runt om i världen att vaccinera sig mot smittsamma sjukdomar. Och det finns stora länder som köpt in stora mängder vaccin när den globala tillgången blivit begränsad.
Det här är ett internationellt problem. Det är få tillverkare som står för en produktionskänslig vara. Men läget har förbättrats i takt med att Sverige börjat upphandla vaccin nationellt för att skapa en större inköpsmarknad.
Trots det kan det vara svårt att bli vaccinerad mot flera smittsamma sjukdomar:
• Det råder brist på Tetravac (mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio), något som gör att flera vårdcentraler i stället tagit in Tetraxim i utländska förpackningar.
• Det är också ont om BGC-vaccin mot tuberkulos. I stället används nu en japansk variant av detta vaccin som fått en tillfällig licens från Läkemedelsverket.
• Det går inte att få tag på diTebooster, ett påfyllnadsvaccin mot difteri och stelkramp. Också här används en icke godkänd variant med tillfällig svensk licens.
• Det finns inga vacciner att tillgå mot enbart difteri eller stelkramp.
• Rabiesvaccinet Rabipur har tagit slut och har tillfälligt ersatts av Verorab.
• Vaccinet HbVaxpro mot hepatit B är tillfälligt restnoterat. Nya doser kan komma i mitten av augusti.
• Också Twinrix och Havrix mot hepatit A är på många håll restnoterade – det vill säga slut.
Vaccinbristen skapar problem för många patienter som möts av dystra besked om att de blir utan smittskydd.

 

Strukturen för tetanustoxin funnen

Giftet som orsakar stelkramp heter Tetanustoxin, Nu har en forskargrupp vid Institutionen för biokemi och biofysik på Stockholms universitet funnit  den tredimensionella strukturen för hur giftet är uppbyggt, samt hur det binder till våra celler.

Nu kan vi se den exakta positionen av de 20 000 atomer som bygger upp tetanustoxin. Det gör att vi kan förstå hur giftet är uppbyggt.

Botulinumtoxiner och stelkrampsgiftet tetanustoxin tillhör de allra giftigaste ämnen man känner till. Gifterna är stora proteiner som produceras av speciella bakterier. Bakterien som tillverkar stelkampsgiftet finns i vanlig jord och kan börja växa i smutsiga sår, bakterien producerar giftet i såret. Tetanustoxinet kan färdas längs nervceller från såret till ryggmärg där det orsakar kramper som är livsfarliga.

Man har också upptäckt att giftet ändrar form vid olika pH-värden. I sura vätskor ser giftet ut på ett sätt medan i neutrala vätskor, ser det ut på ett annat sätt. Vi tror att det här är ett sätt för giftet att anpassa sig till olika miljöer under sin resa i nervcellerna och för att hitta rätt väg till ryggmärgen.

Upptäckten skulle kunna användas till att designa nya läkemedel.

Så liten är risken att drabbas av stelkramp

Trots att majoriteten av vuxna svenskar  vaccinerades  mot stelkramp för så länge sedan att deras skydd har försvunnit, eller inte är vaccinerade alls mot stelkramp så är det bara i genomsnitt en (1) person per år i Sverige som diagnosticeras med stelkramp. Stelkramp är en anmälningspliktig sjukdom.  Dödsfall förekommer normalt inte utan  efter vård med bland annat antibiotika och antikroppar mot stelkrampstoxinet blir den drabbade vanligtvis helt frisk och har inga kvarvarande men.

Men om man inte har ett skydd mot stelkramp finns det ändå en risk att drabbas av denna farliga sjukdom. Det man ska  tänka på är att vara extra försiktig med djupa sår så att man inte får jord och smuts i dem.  Man ska om det går först låta såret blöda så att smuts och bakterier rinner ut, sedan rengör man noga och slutligen får man se till att såret inte läker igen på ytan så att det blir som ”ett lock” som gör att det blir syrefritt inne i såret.

Förutom tvål och vatten kan man rengöra såret med väteperoxid och kolloidalt silver som båda är verksamma mot bakterier och helt ofarliga att använda i sår. Man kan också se till att vila och äta mat som stärker immunförsvaret. Detta  hjälper kroppen att stå emot bakterieinfektioner.

 

 

En rapport visar att 51% av den danska befolkningen i åldern 30-70 år saknade tillräckligt skydd mot stelkramp. Av de i åldersgruppen 60-69 år saknade 68% tillräckligt skydd. Danmark och Sverige är jämförbara när det kommer till stelkramp och vaccinering.

 

Så smittar stelkramp

Så smittar stelkramp

Infektionen av stelkramp börjar oftast i ett  litet sår som har kommit i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i till exempel jord eller vid bett av vissa djur. Stelkrampsbakterier finns normalt i tarmen hos många djur och i jord som gödslats. Hundar och katter kan ha stelkrampsbakterier i munnen genom att de bitit på föremål i naturen eller slickat sina tassar efter att ha varit utomhus. Stelkramp smittar inte mellan människor.

Från att du har smittas tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan tre dygn och tre veckor.

Stelkramp behandling

Behandling vid stelkramp

Vid tidig upptäckt kan man få behandling med antibiotika och immunglobulin som fungerar som ett motgift.

Om du har fått stelkramp och kramper kan du riskera att få svårt att andas. Därför kan du få ligga i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Stelkramp kan vara livshotande, men ju tidigare du får behandling, desto större är möjligheterna att bli bra.

Vanligtvis ger man också en dos vaccin mot stelkramp vid  vid skadetillfället men den ger inget direkt skydd  för den aktuella skadan utan är en förebyggande åtgärd för framtida skydd.

Stelkramp

Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som måste behandlas, annars leder det ofta till döden. Det finns ett effektivt vaccin mot stelkramp, så det är i regel endast ovaccinerade som drabbas.

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie som normalt finns i tarmen hos flertalet djur. Det återfinns även i matjord så det är inte helt ovanligt att bli infekterad vid trädgårdsarbetet då det inte krävs några synliga sår. Bakterien,  Clostridium tetani, bildar ett gift som blockerar nervimpulser i ryggmärgen.

I utvecklingsländer är stelkramp en vanlig orsak till spädbarnsdöd, därför finns det ofta vaccinationsprogram för gravida kvinnor.