månadsarkiv: juli 2014

Stelkramp behandling

Behandling vid stelkramp

Vid tidig upptäckt kan man få behandling med antibiotika och immunglobulin som fungerar som ett motgift.

Om du har fått stelkramp och kramper kan du riskera att få svårt att andas. Därför kan du få ligga i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Stelkramp kan vara livshotande, men ju tidigare du får behandling, desto större är möjligheterna att bli bra.

Vanligtvis ger man också en dos vaccin mot stelkramp vid  vid skadetillfället men den ger inget direkt skydd  för den aktuella skadan utan är en förebyggande åtgärd för framtida skydd.