Så liten är risken att drabbas av stelkramp

Trots att majoriteten av vuxna svenskar  vaccinerades  mot stelkramp för så länge sedan att deras skydd har försvunnit, eller inte är vaccinerade alls mot stelkramp så är det bara i genomsnitt en (1) person per år i Sverige som diagnosticeras med stelkramp. Stelkramp är en anmälningspliktig sjukdom.  Dödsfall förekommer normalt inte utan  efter vård med bland annat antibiotika och antikroppar mot stelkrampstoxinet blir den drabbade vanligtvis helt frisk och har inga kvarvarande men.

Men om man inte har ett skydd mot stelkramp finns det ändå en risk att drabbas av denna farliga sjukdom. Det man ska  tänka på är att vara extra försiktig med djupa sår så att man inte får jord och smuts i dem.  Man ska om det går först låta såret blöda så att smuts och bakterier rinner ut, sedan rengör man noga och slutligen får man se till att såret inte läker igen på ytan så att det blir som ”ett lock” som gör att det blir syrefritt inne i såret.

Förutom tvål och vatten kan man rengöra såret med väteperoxid och kolloidalt silver som båda är verksamma mot bakterier och helt ofarliga att använda i sår. Man kan också se till att vila och äta mat som stärker immunförsvaret. Detta  hjälper kroppen att stå emot bakterieinfektioner.

 

 

En rapport visar att 51% av den danska befolkningen i åldern 30-70 år saknade tillräckligt skydd mot stelkramp. Av de i åldersgruppen 60-69 år saknade 68% tillräckligt skydd. Danmark och Sverige är jämförbara när det kommer till stelkramp och vaccinering.

 

Så smittar stelkramp

Så smittar stelkramp

Infektionen av stelkramp börjar oftast i ett  litet sår som har kommit i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i till exempel jord eller vid bett av vissa djur. Stelkrampsbakterier finns normalt i tarmen hos många djur och i jord som gödslats. Hundar och katter kan ha stelkrampsbakterier i munnen genom att de bitit på föremål i naturen eller slickat sina tassar efter att ha varit utomhus. Stelkramp smittar inte mellan människor.

Från att du har smittas tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan tre dygn och tre veckor.

Stelkramp behandling

Behandling vid stelkramp

Vid tidig upptäckt kan man få behandling med antibiotika och immunglobulin som fungerar som ett motgift.

Om du har fått stelkramp och kramper kan du riskera att få svårt att andas. Därför kan du få ligga i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Stelkramp kan vara livshotande, men ju tidigare du får behandling, desto större är möjligheterna att bli bra.

Vanligtvis ger man också en dos vaccin mot stelkramp vid  vid skadetillfället men den ger inget direkt skydd  för den aktuella skadan utan är en förebyggande åtgärd för framtida skydd.

Stelkramp

Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som måste behandlas, annars leder det ofta till döden. Det finns ett effektivt vaccin mot stelkramp, så det är i regel endast ovaccinerade som drabbas.

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie som normalt finns i tarmen hos flertalet djur. Det återfinns även i matjord så det är inte helt ovanligt att bli infekterad vid trädgårdsarbetet då det inte krävs några synliga sår. Bakterien,  Clostridium tetani, bildar ett gift som blockerar nervimpulser i ryggmärgen.

I utvecklingsländer är stelkramp en vanlig orsak till spädbarnsdöd, därför finns det ofta vaccinationsprogram för gravida kvinnor.