Stelkramp

Stelkramp är en allvarlig sårinfektion som måste behandlas, annars leder det ofta till döden. Det finns ett effektivt vaccin mot stelkramp, så det är i regel endast ovaccinerade som drabbas.

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie som normalt finns i tarmen hos flertalet djur. Det återfinns även matjord så det är inte helt ovanligt att bli infekterad vid trädgårdsarbetet då det inte krävs några synliga sår. Bakterien,  Clostridium tetani, bildar ett gift som blockerar nervimpulser i ryggmärgen.

I utvecklingsländer är stelkramp en vanlig orsak till spädbarnsdöd, därför finns det ofta vaccinationsprogram för gravida kvinnor.